Usługi

Prawo cywilne

 • prawo spółek,
 • prawo podatkowe i celne,
 • tworzenie i reorganizacja spółek,
 • prawo ochrony konkurencji i konsumentów,
 • ochrona środowiska,
 • prawo pomocy społecznej,
 • nieruchomości i gospodarka nieruchomościami,
 • własność intelektualna,
 • prawo autorskie,
 • prawo rodzinne,
 • przeprowadzanie postępowań rozwodowych,
 • przeprowadzanie spraw dotyczących podziału majątków,
 • reprezentacja stron w sprawach o alimenty,
 • znoszenie współwłasności nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań spadkowych,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • reprezentacja poszkodowanych w sprawach odszkodowań za błędy lekarskie,
 • reprezentacja poszkodowanych w sprawach odszkodowań za wypadki komunikacyjne oraz wypadki przy pracy,
 • dochodzenie należności z tytułu umów ubezpieczeń,
 • prowadzenie spraw windykacyjnych,
 • prawo upadłościowe i naprawcze,

Prawo administracyjne

 • kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych, w tym zmiana przeznaczenia gruntów, warunki zagospodarowania i zabudowy oraz pozwolenia na budowę,
 • sprawy z zakresu prawa administracyjnego i budowlanego,
 • obsługa prawna nieruchomości i obrotu nieruchomościami,
 • występowanie przed sądami administracyjnymi,

Prawo pracy

 • prawo pracy,
 • występowanie w sporach grupowych,
 • bieżąca obsługa małych i średnich firm
 • audyt prawny podmiotów gospodarczych,
 • ochrona praw pracowników,
 • sporządzanie i opiniowanie umów,

Prawo karne

 • prawo karne,
 • prawo karne gospodarcze,
 • obrona i zastępstwo w procesach sądowych,
 • pomoc prawna i obrona w sprawach wykroczeniowych,
 • pomoc prawna osobom poszkodowanym w wypadkach,
 • pomoc prawna osobom poszkodowanym na skutek przestępstw.