Współpracownicy

Marcin Machyński
Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – kierunek Prawo.

Studiował również na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego – kierunek Zarządzanie i Marketing – specjalność Zarządzanie Finansami w Podmiotach Gospodarczych. Odbył również szereg szkoleń m.in. w zakresie organizacji projektów, zarządzania, planowania strategicznego, rozwiązywania konfliktów oraz skutecznego zarządzania zespołem.

Tematem jego pracy magisterskiej był „Zarząd i organy nadzoru w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”. Uzupełnienie i poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach stanowiły Kurs – Modułowe nauczanie księgowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz Podyplomowe Studium skarbowości i podatków na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (praca dyplomowa nt. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej). W listopadzie 2009 r. ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu z oceną bardzo dobrą aplikację radcowską.

Doświadczenie zdobywał w renomowanych Kancelariach w Szczecinie i Poznaniu, gdzie zajmował się sprawami indywidualnymi, obsługą prawną podmiotów gospodarczych z Polski i Europy oraz zarządzał zespołem prawników, prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podatkowego oraz prawa pracy, a także umów.

Cały czas doskonali swoje umiejętności zawodowe, co zapewnia Klientom uzyskanie profesjonalnej pomocy w codziennej działalności przy zaangażowaniu niemal dziesięcioletniego doświadczenia i rozległej wiedzy prawniczej.

Działając w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi zdobył doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji przedsięwzięć i projektów o charakterze lokalnym i ogólnopolskim, a także zyskał cenną wiedzę o działalności gospodarczej w Polsce i Europie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym (w tym prawie Spółek), podatkowym, pracy, administracyjnym oraz przewozowym, a także postępowaniu cywilnym i administracyjnym. Posiada duże doświadczeniem w reprezentowaniu Klientów w skomplikowanych postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Języki obce: angielski.

Zainteresowania pozazawodowe: szachy, nowe technologie, wina, kuchnia śródziemnomorska

Kontakt: machynski@adwokatruszkiewicz.pl

Karol Graliński
Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jednocześnie absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W roku 2014, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu napisał i obronił pracę magisterską pod kierownictwem prof. Stanisława Jankowiaka, której tytuł to: „Poznańska prasa podziemna w czasie stanu wojennego”.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu, które ukończył w roku 2009.

Interesuje się historią współczesną, prawem handlowym i cywilnym.

Języki obce: angielski.

Kontakt: k.gralinski@mrip.com.pl

Artur Tomczak
Aplikant Adwokacki. W roku 2014 zdał egzamin konkursowy na aplikację adwokacką i został wpisany na listę aplikantów adwokackich Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, który pod kierownictwem dr. hab. prof. US Danuty Tarnowskiej, napisał i obronił pracę magisterską, której tytuł to: "Wyrok zaoczny w polskim procesie karnym".

Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.

Interesuje się prawem karnym, w szczególności prawem karnym procesowym oraz prawem podatkowym.

Kontakt: a.tomczak@mrip.com.pl

Bartosz Bednarek
Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W roku akademickim 2011/2012 otrzymywał stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu.

Pracę magisterską pt.: „Rachunki zbiorcze w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi” pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Tomasza Sójki.

W kręgu zainteresowań obok prawa handlowego znajduje się również prawo cywilne, konsumenckie i antymonopolowe.

Języki obce : angielski.

Wolne chwile poświęca swoim pasjom : sport, literatura i kino.

Kontakt: b.bednarek@mrip.com.pl

Izabela Pałka
Aplikantka radcowska, która we wrześniu 2012 roku zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską, a następnie podjęła ją przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Studia prawnicze ukończyła w roku 2012, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w trakcie których otrzymała nagrodę rektora Uniwersytetu przyznawaną za wysokie osiągnięcia naukowe dla najlepszych studentów.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i pracy, a także prawie publicznym międzynarodowym.

Języki obce: angielski

Kontakt: i.palka@mrip.com.pl

Rafał Bekała
Aplikant radcowski. Absolwent Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – kierunek Prawo. We wrześniu 2012 roku z pozytywnym wynikiem zdał egzamin na aplikację radcowską,

którą odbywa przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Temat pracy magisterskiej, którą sporządził i obronił pod kierunkiem prof. Józefa Wójcikiewicza to: „Poker. Ujęcie prawne i kryminalistyczne”. Temat nowatorski i do tej pory nie podejmowany w żadnych opracowaniach.

W dotychczasowej pracy prawniczej nabył i nabywa doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, a także samodzielnie prowadząc sprawy z zakresu prawa handlowego, administracyjnego oraz cywilnego.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym oraz niemieckim w stopniu dobrym.

Zainteresowania pozazawodowe to przede wszystkim sport, literatura oraz podróże wysokogórskie. Ukończył kurs wspinaczki wysokogórskiej, którą w wolnych chwilach aktywnie uprawia.

Kontakt: r.bekala@mrip.com.pl

Piotr Machyński
Aplikant radcowski, który we wrześniu 2011 roku z wynikiem pozytywnym zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Od stycznia 2012r. odbywa aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Piotr Machyński studia prawnicze ukończył w 2011r., na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę magisterską w katedrze Filozofii i Teorii Prawa, której tematem był "Konflikt wartości w postępowaniu cywilnym- zasada prawdy obiektywnej wobec prekluzji dowodowej w postępowaniu gospodarczym" napisał pod kierownictwem prof. US dr hab. Stanisława Czepity.

Pracę rozpoczął już w trakcie studiów prawniczych w jednej z najbardziej znanych kancelarii prawnych w Szczecinie, z którą nadal współpracuje. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się sprawami związanymi z obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jak również prowadzeniem indywidualnych spraw z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego, podatkowego oraz prawa pracy. Dysponuje bogatym doświadczeniem, które zdobył w trakcie długoletniej pracy w kancelarii prawnej.

Języki obce: angielski i niemiecki w stopniu podstawowym

Zainteresowania pozazawodowe: literatura, szachy, filozofia, motoryzacja.

Kontakt: p.machynski@mrip.com.pl

Małgorzata Zawal
Studentka IV roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczęszcza na seminarium magisterskie do prof. UAM dr hab. Joanny Haberko w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, gdzie pod jej kierownictwem przygotowuje się do pracy magisterskiej z zakresu prawa cywilnego.

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.

Zainteresowania skupiają się w zakresie prawa cywilnego, głównie problematyce prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także zagadnieniach z zakresu kryminologii.

Wolne chwile spędza na grze na gitarze oraz pogłębianiu wiedzy z zakresu polskiej historii schyłku XX wieku oraz kultury Indii.

Języki obce: j. niemiecki w stopniu bardzo dobrym, język angielski w stopniu dobrym.

Kontakt: m.zawal@mrip.com.pl